Rozvoz jídel - Praha, Říčany, Kladno, Slaný, Chomutov, Kadaň, Most, Jirkov a okolí

Soutěž
Krabičková dieta
Domácí moučníky
Domácí dorty
Domácí knedlíky
Dělená strava

·      SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE NÍŽE

 

 Zásady ochrany osobních údajů

 

Informace ke zpracování osobních dat

Světlana Darvašová, IČ: 68453183, se sídlem Štefanikova 186, 431 45 Březno dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Světlana Darvašová dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat Světlana Darvašová o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme, výhradně na základě Vašeho souhlasu,  máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email josef.darvas@seznam.cz nebo na pobočku naší společnosti:

Světlana Darvašová, se sídlem Štefanikova 186, 431 45 Březno

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

 

                    Vaše IP Adresa

                    Otevíraná stránka našeho webu

                    Kód odpovědi http

                    Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů. 

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Světlana Darvašová dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Světlana Darvašová nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Světlana Darvašová, nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na pobočku společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Světlana Darvašová bude v tomto dokumentu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

 

 

Objednávka www.rozvoz-jidel.com

V případě, že učiníte objednávku na www.rozvoz-jidel.com, jehož provozovatelem je Světlana Darvašová, budeme kromě jiných údajů zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro kontakt ze strany technické podpory k produktu. Tyto údaje nebudou předávány dalším subjektům.

 

 

Právní titul

Plnění smlouvy

 

Osobní údaje

Jméno, Příjmení, Adresa, Dodací adresa, DIČ fyzické osoby, IČ, E-mail, Telefon

 

Účel zpracování

Objednávka z našeho e-shopu (Jídelního lístku)

 

Doba zpracování

3 roky od data zakoupení produktu

 

Registrace na webu www.rozvoz-jidel.com

Registrační formulář na webu www.rozvoz-jidel.com, jehož provozovatelem je Světlana Darvašová. V rámci nabízených služeb, potřebujeme ke zpracování osobních údajů souhlas. Tento souhlas může osoba poskytující osobní údaje kdykoli v budoucnu odvolat.

 

 

Právní titul

Souhlas

 

Osobní údaje

Jméno, Příjmení, Adresa, Dodací adresa, IČ, DIČ fyzické osoby, E-mail, Telefon

 

Účel zpracování

Registrace na našem webu

 

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

 

 

Zasílání jídelního lístku na webu www.rozvoz-jidel.com

Kontaktní e-mail na webu www.rozvoz-jidel.com, jehož provozovatelem je Světlana Darvašová. V rámci nabízených služeb, potřebujeme ke zpracování osobních údajů souhlas. Tento souhlas může osoba poskytující osobní údaje kdykoli v budoucnu odvolat.

 

 

Právní titul

Souhlas

 

Osobní údaje

E-mail

 

Účel zpracování

Poskytnutí služby (jídelního lístku) pro naše klienty

 

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

 

Kontakty na webu www.rozvoz-jidel.com

Pro lepší komunikaci zákazníků s našimi zaměstnanci, jsou na webu www.rozvoz-jidel.com  umístěné osobní údaje našich zaměstnanců. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě jejich souhlasu.

 

 

Právní titul

Souhlas

 

Osobní údaje

Jméno, Příjmení, Pracovní pozice

 

Účel zpracování

Potřebný kontakt pro klienta

 

Doba zpracování

do odvolání souhlasu zaměstnance

 

 

 

 PODMÍNKY PRO SLUŽBU „PŘEDPLATNÉ“

PŘI PLATBĚ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZDARMA KE KAŽDÉMU HLAVNÍMU JÍDLU POLÉVKA V HODNOTĚ 9 KČ

MINIMÁLNÍ ODBĚR JÍDEL ZA MĚSÍC MUSÍ BÝT V HODNOTĚ 1500 KČ

·         Kolik odebere zákazník hlavních jídel /A,B,C,D,E,F,H,I,J/, tolik polévek P1 si může zdarma objednat. Na polévku P2 se sleva od 1 července 2016 nevztahuje.

 

·         Zákazník je povinen při využívání služby PŘEDPLATNÉ zaplatit obědy na celý měsíc předem. Pokud je na konci měsíce v mínusu, nelze uplatnit slevu na polévky. PŘEDPLATNÉ se hradí před první objednávkou na náš účet, nebo při prvním závozu řidiči /obdrží příjmový doklad/. Nelze zaplatit PŘEDPLATNÉ  ke konci měsíce, který právě probíhá a očekávat, že polévky P1 budou zdarma.

 

·         Pokud bude částka nižší za odebrané obědy než 1500 Kč, nelze polévky P1 odečíst.

 

·         Zákazník musí vždy použít při objednání REGISTRACI v systému, jinak nelze tuto službu využívat a odečítat polévky.

 

·         Vyúčtování se provádí vždy od prvního dne v měsíci do posledního dne v měsíci.

  

·         Kontrolu stavu účtu naleznete v REGISTRACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhraj Auto Snů
                                                   Zpracování a ochrana osobních údajů    |    Cookies

                                                  

 Přihlášení uživatele (zákazníka)

 Přihlášení do administrace